• Page contrast

Konferencję  „Zatrudnianie młodocianych pracowników” współorganizowaną wraz z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy otworzyli: Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – Jacek Trela, Wojewódzki Komendant OHP – Małgorzata Taranowicz i Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru – Waldemar Adametz.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie pomiędzy KPIRiP w Bydgoszczy a WK OHP w sprawie aktualizacji współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, wychowania i zatrudniania młodzieży.

Głównym celem dalszej współpracy jest wzajemne wspieranie się w zakresie edukacji, kreowania postaw przedsiębiorczych oraz przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.

W programie dzisiejszej konferencji poruszono zagadnienie istotne dla pracodawców oraz reprezentantów instytucji rynku pracy związane z zatrudnianiem młodocianych pracowników, w tym młodocianych z państw „trzecich” – wykład przedstawiony został przez Ewę Weśniuk, (Starszego Inspektora Pracy) oraz systemem egzaminowania w rzemiośle zreferowanym przez Starszych Specjalistów ds. kwalifikacji zawodowych Izby Anetę Korybalską i Agnieszkę Mikulską.

W dalszej części Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Bydgoszczy – Marek Mikołajczyk zaprezentował temat związany z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, natomiast Magdalena Kupis, pracownik Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP opowiedziała o warunkach refundacji kosztów zatrudniania młodocianych pracowników.

Patronem medialnym całego wydarzenia było Polskie Radio PIK.

Całe wydarzenie było transmitowane na żywo na kanale youtube i jest dostępne do odtworzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=D29bVGxt-nY&t=1250zs

zatrudnianie_mlodocianych_pracownikow_bydgoszcz_2.jpg

zatrudnianie_mlodocianych_pracownikow_bydgoszcz_3.jpg

zatrudnianie_mlodocianych_pracownikow_bydgoszcz_4.jpg

zatrudnianie_mlodocianych_pracownikow_bydgoszcz_5.jpg

zatrudnianie_mlodocianych_pracownikow_bydgoszcz_6.jpg