• Page contrast

W sierpniu od zajęć Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy rozpoczęło się szkolenie zawodowe Ratownik Wodny z kursem KPP. Organizowane jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku. Bierze w nim udział 10 osób w wieku 18-25 lat.  Młodzież biorąca udział w szkoleniu, rozpoczęła zajęcia na pływalni.

Po przygotowaniu uczestników z zakresu pierwszej pomocy przed uczestnikami zajęcia m. in.: umiejętność pływania stosowanego w ratownictwie wodnym, samoratownictwo, wykonanie skoków ratunkowych i inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody,  pływanie pod wodą i nurkowanie, holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami, ewakuacja z wody i na lądzie, opanowanie osoby tonącej pasywne i ułożenie jej w pozycji do holowania, postępowanie z osobą tonącą aktywną, praktyczne korzystanie ze sprzętu ratowniczego
i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowanie, praktyczna nauka podstawowych prac bosmańskich, prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego oraz nauka umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych, praktyczne stosowanie wiedzy w działaniach ratowniczych.

Zajęcia potrwają 63 godziny. 20 godzin zajęć teoretycznych i 43 zajęcia na pływalni i wodach otwartych. Uczestnicy ukończyli już kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przed nimi jeszcze egzamin teoretyczny i praktyczny, w którym będą mieli do wykonania 7 zadań – informuje Sławomir Mularski, instruktor i prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

Poza technikami ratującymi życie, bardzo ważna jest kondycja, dlatego trenujemy w każdej możliwej chwili, żeby być w stu procentach przygotowanymi do pełnienia funkcji ratownika wodnego – dodaje Eryk, uczestnik kursu.

Szkolenie zakończy się we wrześniu. Trzymamy kciuki, żeby wszyscy uczestnicy zdali egzaminy uprawniające ich do podjęcia pracy jako ratownik wodny, co zwiększy bezpieczeństwo nas wszystkich.

ratownik_wodny_Wloclawek_3.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_4.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_5.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_6.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_7.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_8.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_9.JPG

ratownik_wodny_Wloclawek_10.JPG