• Page contrast

Promowanie działalności Ochotniczych Hufców Pracy, a tym samym rekrutacja młodzieży chętnej do kształcenia i zdobywania zawodu w ramach OHP trwa nadal. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy z Konina rozmawiali z młodymi osobami, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową od kształcenia i zdobywania zawodu podczas praktycznej nauki. Pierwsze spotkania miały na celu przekazanie uczestnikom jakie korzyści i jak duże znaczenie ma planowanie swojej przyszłości. Uczniowie mieli możliwość zweryfikować własne predyspozycje i dokonać diagnozy zainteresowań zawodowych. Młodzieży przedstawiono również wstępny plan pracy, zakres tematyczny i dostępne narzędzia jakie będą mogli wykorzystywać podczas zajęć z pracownikami rozwoju zawodowego OHP.

Tekst: Aneta Karmowska
Zdjęcia: Anna Nowinowska - Krzyżaniak