• Page contrast

W dniu 12.09.2022 r., w ramach współpracy z Zespołem Szkól Technicznych w Turku doradca zawodowy MCK Turek Pani Agnieszka Kowalska, pośrednik pracy Pan Grzegorz Bocian oraz wychowawca HP 15-18 w Turku Pani Anita Małuszyńska uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia w Turku. Działania te miały na celu promowanie i popularyzacje działalności jednostek jakimi są Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Hufiec Pracy 15-18 w Turku. Zachęcenie rodziców oraz wychowawców klas pierwszych do współpracy w zakresie wychowania, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Celem takich spotkań jest wspieranie uczestników w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz kształtowaniu proaktywnej postawy w stosunku do pracy zawodowej i edukacji. Cały proces opiekuńczo- wychowawczy gwarantowany przez jednostki OHP ma na celu wejście młodzieży w dorosłość, samodzielność życiową, właściwe oraz pełne życie społeczne. Pod koniec spotkania każdy z obecnych rodziców otrzymał materiały promujące działalność OHP.

Tekst: Agnieszka Kowalska
Zdjęcia: Grzegorz Bocian