• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie

W dniu 10 września 2022 r. odbyła się kolejna edycja festynu „Aktywne Obywatelskie Leszno”. Impreza zorganizowana została obok stadionu żużlowego im. A. Smoczyka w Lesznie. To tam swoje stoiska prezentowały organizacje pozarządowe i instytucje działające społecznie na terenie miasta Leszna. Wśród 160 organizacji, które starały się przyciągnąć gości festynu i zainteresować swoją działalnością, znaleźć można było fundacje, stowarzyszenia, szkoły, firmy, a także spółki miejskie czy też przedstawicieli służb mundurowych. Podmioty te jak co roku prześcigały się w pomysłach na zainteresowanie swoją działalnością.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP również przygotowało bogatą ofertę dla młodych mieszkańców Leszna. Podczas festynu pracownicy pionu rozwoju zawodowego zorganizowali tzw. „Dzień Doradczy”. Tematem wydarzenia edukacyjnego dla młodzieży było: „Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej”. Przedsięwzięcie było ogólnodostępne dla uczestników wydarzenia, skierowane do uczestników HP Leszno, młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Leszna. Największym zainteresowaniem cieszył się „Quiz Zawodoznawczy”, podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu znajomości zawodów w tym zawodów przyszłości. Na wszystkich chętnych czekał słodki poczęstunek i atrakcyjne upominki. Na stoisku można było również porozmawiać z doradcą zawodowym na temat przyszłej kariery, sprawdzić swoje predyspozycje oraz umówić się na zajęcia warsztatowe. Osoby poszukujące pracę uzyskały informacje na temat rejestracji i korzystania z usług Młodzieżowego Biura Pracy w Lesznie. Pośrednik pracy udzielał informacji oraz zachęcał do skorzystania z ulotek i usług w ramach sieci EURES. Specjalista ds. programów przybliżył korzyści wynikające z uczestnictwa w projektach realizowanych przez OHP. Sobotnie spotkanie stało się również okazją do wymiany doświadczeń i zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, które wspierają młodzież w planowaniu kariery zawodowej.

Deszczowe chmury nie zakłóciły niezwykłej atmosfery i ciekawych pokazów, które przyciągnęły na leszczyński stadion wiele osób, a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zyskało nowych klientów, którzy zostali wyposażeni w ulotki informacyjno-promocyjne.

Tekst: Bogumiła Płóciniczak

Hufiec Pracy w Lesznie

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie po raz kolejny wziął udział w leszczyńskim festynie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz dobra publicznego, na terenie miasta Leszna. Festyn odbył się tradycyjnie na terenach wokół leszczyńskiego Stadionu Smoczyka. Cały ten teren został podzielony na strefy, które odpowiadały różnym rodzajom działalności. Hufiec Pracy zaprezentował swoją ofertę, rozdając ulotki oraz różnego rodzaju gadżety. Ponadto podczas festynu promował Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP poprzez pracę młodzieży z Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Chraplewie – piękne wyroby wikliniarskie oraz OSiW Niechanowo – piękne wyroby wykonane z drewna.

- „Jesteście potrzebni, wykonujecie dobrą pracę na rzecz młodzieży” – powiedziała jedna z Pań odwiedzających stoisko Hufca.

Podczas festynu, każda z instytucji zaangażowana społecznie starała się jak najlepiej zaprezentować oraz przyciągnąć do siebie jak największą liczbę odwiedzających, organizując warsztaty plastyczne, animacje, rywalizacje sportowe itp. Łącznie zaprezentowało się 160 organizacji, instytucji, czy stowarzyszeń.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. Na scenie odbywały się prezentacje artystyczne.

Zdjęcie 2

Tekst: Anna Giera