• Page contrast
Suwałki: Szkolenie pt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

Własna działalność to pragnienie niejednego młodego człowieka. Często niezrealizowane z powodu braku pieniędzy na start, pomysłu, a czasami przyczyną jest po prostu brak wiedzy, jak należy zacząć.

Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach rozpoczął szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla uczestników OHP z III klasy Wielozawodowej Szkoły Branżowej I stopnia w Suwałkach. Podczas szkolenia młodzież uczyła się i utrwalała wiedzę z zakresu procedur zakładania własnej firmy oraz postaw jej prowadzenia.

Uczestnicy na początek szkolenia wykonali test badający uzdolnienia przedsiębiorcze pt. „Test Uzdolnień Przedsiębiorczych”. Młodzież miała okazję sprawdzić czy posiada wysokie czy niskie uzdolnienia pod kątem zakładania własnej firmy, analizowane były plusy i minusy prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy zapoznali się z formami zakładania własnej firmy, procedurą i ewidencją rejestracji działalności gospodarczej, formami opodatkowania w działalności gospodarczej. Młodzież praktycznie uczestniczyła w zakresie symulacji tworzenia pomysłu na własną firmę.

Na zakończenie szkolenia doradca zawodowy zaproponował quiz wiedzy „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” korzystając z aplikacji Kahoot it. Osoba, która udzieliła najwięcej prawidłowych odpowiedzi otrzymała upominek. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, kreatywnością ze strony uczestników.

Suwałki: Szkolenie pt. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

Autor tekstu: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy CEiPM w Suwałkach
Zdjęcia: Monika Maliszewska - doradca zawodowy – stażysta CEiPM w Suwałkach