• Page contrast

W dniu 09 września 2022 roku w 15-28 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkoleniowego 2022/2023. Nowy rok szkoleniowy dla uczestników jest szansą uzupełnienia wykształcenia oraz zdobycia zawodu. Człowiek uczy się dla siebie, by wiedzieć więcej, a także by lepiej zrozumieć świat. Edukacja stwarza tę możliwość, a także daje gwarancję uzyskania wiedzy.

Uczestnicy zdążyli się już zaaklimatyzować, nawiązać nowe znajomości, poznać swoich wychowawców i nauczycieli. Uroczystość zmobilizowała wszystkich do działania. Każdy w jakimś stopniu przyczynił się do jej przygotowania, pozwoliło to uczestnikom poczuć się współgospodarzami uroczystości.

Nowy rok szkoleniowy otworzył Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie Pan Zbigniew Behrendt – witając wszystkich zaproszonych gości.
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:
- Komendant Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pani Łucja Zielińska,
- Starosta Powiatu Chodzieskiego Pan Mirosław Juraszek,
- Zastępca Starosty Powiatu Chodzieskiego Pan Mariusz Witczuk,
- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Jerzy Staniewski,
- Dyrektor Edukacji Lubasz Pani Renata Małecka,
- Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Próchnowie Pani Małgorzata Biernat,
- Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży Pan Adam Grunwald,
- Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Pan Roman Grewling,
- pracodawcy,
- rodzice,
- nauczyciele,
- kadra wychowawcza Ośrodka.

Kierownik Ośrodka zwracając się do uczestników pierwszego rocznika, po słowach powitania przedstawił im możliwości i korzyści, jakie mogą osiągnąć kontynuując naukę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. Zapewnił również, że wychowawcy oraz koledzy ze starszych roczników otoczą nowych uczestników opieką i będą wspierać w procesie adaptacji.

Kierownik internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania Pani Katarzyna Tybiszewska odczytała zebranym gościom list Pani Małgorzaty Zwiercan Komendanta Głównego OHP na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wszystkim uczestnikom życzyli ukończenia szkoły i zdobycia przygotowania do zawodu, jak również kontynuowania nauki na wyższym szczeblu. Życzyli im również wytrwałości w dążeniu do celu i doskonałego przygotowania do dalszego życia.

Na zakończenie uroczystości Kierownik Ośrodka Szkoleni i Wychowania w Próchnowie Pan Zbigniew Behrendt życzył wszystkim zebranym, by ten rok przyniósł wiele sukcesów, radości, spełnionych marzeń i satysfakcji, po czym podziękował za udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkoleniowego 2022/2023.

09.09.2022 OSIW PRÓ

Tekst i Zdjęcia: Magdalena Konys