• Page contrast

Dzień 1 września to  dzień  pamięci o poległych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Jak każdego roku mieszkańcy Turku upamiętnili 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, zbierając się pod pomnikiem „Nigdy więcej wojny”. Oddano hołd bohaterom, przypominając o tragicznych wydarzeniach zmieniających losy naszego kraju.

Dzień 1 września jest dla wszystkich Polaków dniem szczególnym, przywracana jest w nim pamięć o prawdzie historycznej, o ataku wojsk nazistowskich na Polskę.

W samo południe w centrum miasta licznie zgromadzili się jego mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oraz delegacje szkół, placówek. Kadra hufca pracy w Turku wraz z uczestnikami jednostki również aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Punktualnie o godzinie 12.00 rozbrzmiała syrena strażacka, a następnie Orkiestra Straży Pożarnej w Turku odegrała hymn państwowy. Młodzież z Miejskiego Domu Kultury przedstawiła referat okolicznościowy. Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

Tekst: Alina Miklas
Zdjęcia: Elżbieta Szczap