• Page contrast

W dniu 2 września 2022 roku w ramach rekrutacji do Hufca Pracy 15-3 w Koninie odbyły się konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Biura Pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie 

Podstawowym zadaniem pionu rozwoju zawodowego podczas rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych jest dobór odpowiedniego kierunku kształcenia, a także rozpoznanie potencjału zawodowego kandydata. Doradcy zawodowi przeprowadzili indywidualne porady zawodowe, które pomogły rozpoznać ich własne preferencje oraz predyspozycje zawodowe. Działanie te mają istotny wpływ w doborze odpowiedniego kierunku kształcenia. Doradcy zawodowi rozmawiali z młodzieżą również na temat ich sytuacji życiowej i edukacyjnej oraz ich oczekiwań wobec przyszłych spotkań w ramach wsparcia rozwoju zawodowego.

Pośrednik pracy w trakcie spotkań indywidualnych przedstawił swoje propozycje wsparcia. Młodzież została zapoznana z podstawowymi prawami i obowiązkami pracowników młodocianych wynikających z zawieranych umów w celu realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Tekst: Robert Mijalski