• Page contrast

W ramach działań w zakresie rozwoju zawodowego istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych. Szkolenia są dobierane indywidualnie do potrzeb młodzieży w wieku 18-25 lat. Organizowane szkolenia przygotowują do uzyskania uprawnień zawodowych i umożliwiają zdobycie konkretnych kwalifikacji.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu 25 sierpnia 2022 roku rozpoczęło realizację szkolenia zawodowego: „Operator koparko-ładowarki”, w którym udział bierze 6 pełnoletnich uczestników i absolwentów OHP.

Podczas 134 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, młodzież zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi koparko-ładowarki. W celu sprawnej i bezpiecznej nauki, kursantom przygotowano materiały dydaktyczno-szkoleniowe wraz z odzieżą ochronną.

Przebieg szkolenia na bieżąco monitorowany jest przez Specjalistę ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu oraz pracowników z Młodzieżowego Centrum Kariery we Wrześni z siedzibą w Kłecku.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, natomiast po zdanym egzaminie państwowym – zdobędą uprawnienia i książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Tekst: Agnieszka Przybysz
Zdjęcia: Elżbieta Janiak, Agnieszka Przybysz