• Page contrast

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego to powrót do obowiązków i szkolnej rzeczywistości dla uczestników Hufca Pracy 15-42 we Wrześni, zarówno dla tych, którzy kontynuują naukę, jak i tych, którzy w tym roku zdecydowali się dołączyć do hufca.

Powitanie uczniów Szkoły Branżowej I stopnia odbyło się na boisku szkolnym. W części oficjalnej Dyrektor Pan Maciej Mielczarek powitał serdecznie uczniów, nauczycieli i kadrę hufca.

Po części oficjalnej uczniowie przeszli wraz z wychowawcami do klas, gdzie zostali zapoznani z planem lekcji i organizacją roku szkolnego. Nowo przyjęci uczestnicy spotkali się z kadrą wrzesińskiego Hufca Pracy, która zapoznała młodzież pierwszego rocznika z zasadami funkcjonowania jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, przebiegiem nauki teoretycznej i zajęć praktycznych oraz zaplanowanymi zajęciami pozalekcyjnymi. Kadra jednostki wskazała nowym uczestnikom formy pomocy i wsparcia.

Podczas spotkania został odczytany list inauguracyjny od Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan. Tego dnia została również upamiętniona rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczestnikom Hufca Pracy 15-42 we Wrześni z okazji roku szkoleniowego 2022/2023 życzmy sukcesów w nauce, pod noszenia kwalifikacji a także, aby nadchodzący rok był dla nich pełny nowych ciekawych doświadczeń.

Tekst: Paulina Stawska

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie
1 września 2022 roku kadra Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie wraz z uczestnikami powitała nowy rok szkoleniowy 2022/2023. Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.  

Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie składające się z dwóch części. W pierwszej młodzież pożegnała się z beztroskimi wakacjami. W drugiej części przedstawienia nawiązano do tragedii, która 1 września 1939 roku dotknęła wszystkich Polaków. Dzieci, zamiast iść do szkoły, przeżyły bombardowania i pierwszy dzień okupacji hitlerowskich Niemiec. Tamte tragiczne wydarzenia porównano do tegorocznej napaści Rosji na Ukrainę, czemu poświecono prezentację filmową. Podkreślono, że w wolnej Polsce ważnym elementem jej rozwoju jest edukacja.

Po prezentacji głos zabrała Dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie Pani Agnieszka Radomska, szczególnie serdecznie witając nowych uczniów i pierwszoklasistów. Po wystąpieniu Pani Dyrektor Komendant Hufca Pracy 15-33 w Czarnkowie Pan Marek Słupczyński odczytał list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z życzeniami skierowanymi do uczestników, kadry wychowawczej i rodziców.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego rozpoczyna proces adaptacji nowego rocznika uczestników, którzy zapoznają się z pobytem w hufcu i szkole, wymaganiami edukacyjnymi oraz ofertą zajęć Ochotniczych Hufców Pracy. Grupy wychowawcze w hufcu są wielozawodowe. Na uczestników czekają miejsca odbywania praktyk w zakładach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i powiatów sąsiednich. Nowy rok szkoleniowy został rozpoczęty.

Tekst i zdjęcia: Marek Słupczyński

RZOSIWSZ

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie
1 września 2022 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie odbyła się inauguracja roku szkoleniowego 2022/2023. Podczas uroczystego apelu Kierownik Ośrodka Pani Grażyna Tirfeld przywitała serdecznie uczestników oraz odczytała list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

W tym roku szkoleniowym uczestnicy jednostki będą kształcić się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szamocinie oraz w Branżowej Szkole I stopnia w Szamocinie.

Podczas apelu zabrzmiał także Mazurek Dąbrowskiego z okazji 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. W związku z tym młodzież oddała hołd walczącym o wolną Polskę.

– Przed nami ważny rok, pełen emocji, gdyż czekają nas egzaminy zawodowe. Cieszymy się także ze spotkania z rówieśnikami – skomentowali uczniowie klasy III szkoły branżowej.

– Życzymy młodzieży wielu sukcesów zarówno w życiu szkolnym, jak i prywatnym. Jest nam niezmiernie miło powitać nowych uczestników, którzy obdarzyli zaufaniem naszą placówkę – powiedziała kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie Pani Grażyna Tirfeld.

Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

RRHP

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu
Czas wakacji dobiegł końca. Wraz z rozpoczęciem września uczniowie powrócili do szkoły po dwumiesięcznej przerwie. Powrót ten był poprzedzony uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkoleniowego 2022/2023, podczas którego odbyło się również ślubowanie klas pierwszych.

– Wakacje szybko minęły, ale cieszę się, że znów mogę spotkać się ze swoimi znajomymi’ – powiedziała Zuzanna Gierszewicz – uczennica obecnej II klasy i uczestniczka kaliskiego Hufca Pracy.

– Jestem bardzo ciekawy nowego planu, nauczycieli oraz nowych kolegów i koleżanek’ – dodał uczestnik Patryk Celej, który rozpoczyna naukę w Szkole Branżowej.

W uroczystości brali udział uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia z ul. Wąskiej w Kaliszu, będący jednocześnie uczestnikami kaliskiego Hufca Pracy, nauczyciele szkoły, rodzice, oraz wychowawcy jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Po ceremonii, uczniowie wraz z wychowawcami ze szkoły i Hufca Pracy 15-1 w Kaliszu udali się do klas, celem integracji i zapoznania się z planem lekcji. Wychowawcy kaliskiej jednostki odczytali w klasach list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan skierowany do młodzieży.

Tekst i zdjęcia: Daria Wikarejczyk

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie
1 września każdego roku po wakacyjnej przerwie młodzież wraz z kadrą wychowawczą rozpoczyna  nowy rok szkolny. W dniu wczorajszym – 1 września 2022 rok odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkoleniowego 2022/2023 w dwóch szkołach branżowych, z którymi Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie.

Podczas obu uroczystości został odczytany list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan z okazji inauguracji roku szkoleniowego. Kadra Hufca Pracy 15-5 w Ostrzeszowie cieszy się, że młodzież po wakacyjnej przerwie z nowymi siłami rozpoczyna naukę, będzie rozwijać pasje i spełniać swoje marzenia.

Wszystkim uczniom, a przede wszystkim uczestnikom ostrzeszowskiej jednostki wychowawcy życzą wielu sukcesów w szkole oraz podczas nauki zawodu. Bądźcie sobą i dążcie do zrealizowania wyznaczanych sobie celów.

Tekst i zdjęcia: Daria Blewąska

RRSHPO

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim
1 września 2022 roku w szkołach współpracujących z Hufcem Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkoleniowego 2022/2023.

Już o godzinie ósmej rano wszyscy uczestnicy wraz z kadrą wychowawczo-opiekuńczą Ochotniczych Hufców Pracy zebrali się w salach gimnastycznych, żeby zainaugurować nowy etap kształcenia zawodowego.

Ponieważ tego samego dnia obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ceremonię uświetniły prezentacje dotyczące kampanii wrześniowej z 1939 roku, przygotowane historyków przez współpracujących z jednostką.

W trakcie uroczystości głos zabrali dyrektorzy szkół: Pan Rafał Paterek z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, Pan Dariusz Kaczmarek z Zespołu Szkól Usługowych oraz Pan Marek Wojtasz z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, którzy powitali zebranych gości, zapoznając młodzież z gronem pedagogicznym i wychowawcami Hufca Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim. Nie zabrakło też wymiany serdeczności i życzeń sukcesów i wytrwałości w nauce oraz satysfakcji z wybranego zawodu.

W trakcie inauguracji roku szkolnego odczytano także list od Starosty Ostrowskiego, Pana Pawła Rajskiego z życzeniami pomyślności na nowym etapie edukacji oraz list inauguracyjny od Komendanta Głównego OHP Pani Małgorzaty Zwiercan.

Wszystkim uczestnikom ostrowskiego Hufca Pracy życzymy samych sukcesów w rozpoczynającym się roku szkoleniowym.

Tekst: Dobrochna Wesołowska
Zdjęcia: Krzysztof Dycfeld, Dobrochna Wesołowska

Hufiec Pracy 15-41 w Kłecku
Wakacje dobiegły końca i tym samym czas wrócić do szkoły, aby podjąć nowe wyzwania. W Hufcu Pracy 15-41 w Kłecku kadra wraz z młodzieżą rozpoczęła nowy rok szkoleniowy 2022/2023.

O godzinie 8:00 wszyscy zebrali się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Edukacja Lubasz". Wychowawcy wspólnie z młodzieżą odśpiewali hymn państwowy. Następnie Dyrektor szkoły powitał wszystkich zebranych i rozpoczął przemówienie, w którym wspomniał na początku o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie Pan Dyrektor przywitał grono pedagogiczne oraz nowych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkole, a także uczniów II i III klasy Szkoły Branżowej.

Po przemowie Pan Dyrektor oddał głos Komendant Hufca Pracy 15-41 w Kłecku Panie Arlecie Gohra-Kajdaniak, która przywitała wszystkich uczestników, odczytała list inauguracyjny od Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan oraz życzyła udanego i owocnego roku szkoleniowego. Pani Komendant poinformowała także o zasadach pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Doradca zawodowy Pani Elżbieta Janiak przedstawiła ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery w Kłecku w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Na koniec Pan Dyrektor oraz Pani Komendant kłodzkiej Hufca Pracy podziękowali za przybycie i życzyli powodzenia w roku szkoleniowym 2022/2023. Następnie młodzież udała się wraz z wychowawcami do klas, gdzie zapoznała się z zasadami obowiązującymi na terenie szkoły oraz otrzymała plany zajęć lekcyjnych.

Tekst: Katarzyna Lipińska
Zdjęcia Alina Stachowiak, Katarzyna Lipińska

RRSHPK

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie
1 września to czas zakończenia wakacji i rozpoczęcia zajęć szkolnych. To także czas, w którym młodzież wznawia kursy zawodowe w Cechu Rzemiosł Różnych i wraca na praktyki po urlopach wypoczynkowych.

Wychowawcy Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie powitali swoich uczestników wraz z nauczycielami po przerwie wakacyjnej. Największe emocje udzielały się młodzieży, która przybywała do nowych szkół po raz pierwszy. Starsi uczestnicy z drugich i trzecich klas zachowali już pełen spokój i opanowanie. Już pierwszego dnia szkoły uczestnicy zostali powiadomieni przez kadrę jednostki o nowych konkursach i przedsięwzięciach, które odbędą się w najbliższym czasie.

– Jakie przedsięwzięcia chciałabyś się zaangażować w najbliższym czasie? Oferujemy dwa konkursy multimedialne i zawody lekkoatletyczne – zapytał  wychowawca Pan Artur Gręda uczestniczkę drugiego roku nauki zawodu, branżowej szkoły w Krotoszynie – Amelię Młynarską.

– Jestem szczególnie zainteresowana lekkoatletyką. Od pewnego czasu gram w piłkę nożną i dlatego chciałabym się sprawdzić w skoku w dal i biegach na krótkim dystansie. odpowiada Amelia.

Możliwością do rywalizacji lekkoatletycznej w najbliższym czasie będą eliminację do regionalnych i ogólnopolskich etapów zawodów.

Tekst: Artur Gręda