• Page contrast

Z okazji rozpoczęcia roku szkoleniowego 2022/2023 zamieszczamy list Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Pani Małgorzaty Zwiercan.

Ze swojej strony życzę Państwu
satysfakcji z pracy, wytrwałości oraz wyrozumiałości w nowym roku szkoleniowym.
Młodzieży natomiast życzę wielu sukcesów i realizacji zamierzonych celów,
a także wiary w siebie i swoje możliwości.

Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP w Poznaniu
Łucja Zielińska