• Page contrast

Rozwijanie współpracy między pracodawcami a jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy jest jednym z ważnych elementów kształcenia dualnego młodzieży uczestników OHP. To właśnie w firmach młodociani zdobywają nie tylko wiedzę praktyczną, ale również doświadczenie w danym zawodzie, które jest bardzo potrzebne na rynku pracy.

30 sierpnia 2022 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu zakończył się cykl spotkań z pracodawcami z rejonu powiatu toruńskiego, golubsko-dobrzyńskiego, chełmińskiego oraz Torunia zatrudniającymi młodocianych pracowników.

Głównym celem tego spotkania było przedstawienie pracodawcom niewspółpracującym do tej pory z CEiPM oraz Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Toruniu działań i usług OHP skierowanych do uczestników OHP oraz przedsiębiorców, a także z jakiego wsparcia mogą oni skorzystać. Omówiono zasady ubiegania się o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika młodocianego, realizacji szkoleń i kursów zawodowych skierowanych do młodzieży w wieku 18-25 lat oraz działań związanych z poszukiwaniem miejsc praktyk, pracy stałej i krótkoterminowej dla naszej młodzieży.

Dyrektor CEiPM zwrócił także uwagę na aspekt gwarancji zatrudnienia dla absolwentów OHP, którzy mogliby pracować w zakładzie, gdzie zdobyli odpowiednie kwalifikacje stając się jednocześnie pełnoprawnym pracownikiem tego przedsiębiorstwa.

Wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania zaprezentował również szereg możliwość płynących z zapisania się ucznia do naszych jednostek OHP, będącego u pracodawcy pracownikiem młodocianym. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy rozwoju zawodowego nie tylko dbają o rozwój wychowawczy i edukacyjno- zawodowy ucznia. Pomagają także w sytuacjach problematycznych, wspierając zarówno ucznia, jak i pracodawcę.

Istotną częścią spotkania była dyskusja, podczas której pracodawcy wskazali na sukcesy, jakie osiągnęli uczniowie, dzięki wsparciu otrzymanym w trakcie praktycznej nauki zawodu oraz na problemy, z jakimi muszą sobie radzić, realizując program kształcenia zawodowego. Przedsiębiorcy uważają, że na rynku pracy nadal pożądanym i poszukiwanym zawodem jest spawacz, kierowca, piekarz, cukiernik, pracownicy branży budowlanej, elektrycy, szwacz.

Zaproponowane tematy i pragmatyczna dyskusja przyczyniła się do pogłębienia wiedzy o działalności OHP, wymiany dobrych praktyk oraz integracji uczestników spotkania. Każde takie spotkanie jest niezwykle cenne i przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników.

spotkania_z_pracodawcami_ostatnie_2.jpg

spotkania_z_pracodawcami_ostatnie_3.jpg

spotkania_z_pracodawcami_ostatnie_4.jpg

spotkania_z_pracodawcami_ostatnie_5.jpg