• Page contrast

Okres wakacyjny jest zasłużonym czasem odpoczynku od obowiązków szkolnych. W Hufcu Pracy 15-45 w Poznaniu, młodzież wprawdzie latem wypoczywa od nauki szkolnej, jednak przy pomocy wychowawców, stara się także rozwijać własne zainteresowania intelektualne.

Dobrym potwierdzeniem tak sformułowanej tezy jest młodzieżowe koło historyczne działające od wielu lat w poznańskim Hufcu Pracy. Młodzi historycy własną wiedzę zdobytą w szkole, starają się rozszerzyć o ciekawostki, które niekoniecznie można znaleźć w podręczniku.

Tym razem, wspólnie z wychowawcami, podjęli interesujący temat początków państwa polskiego, a konkretnie wnikliwie przyjrzeli się jednej z średniowiecznych bitew, jaką była bitwa pod Cedynią w dniu 24 czerwca 972 roku. Bitwa, prowadzona przez księcia Polan Mieszka I i jego brata Czcibora, przeciwko margrabiemu Marchii Łużyckiej, Hodonowi, który najechał Pomorze Zachodnie i tym samym złamał trakt zawarty między księciem a cesarzem Ottonem.

Spotkanie młodych historyków pierwotnie miało się odbyć w terenie — Ostrów Tumski, jednak z uwagi na panujący upał, odbyło się w hufcowej świetlicy. Nie wydaje się jednak, że spotkanie na tym straciło. Stawiane pytania i niejednokrotne śmiałe hipotezy naukowe sprawiły, że przewidziany czas szybko upłynął w miłej naukowej atmosferze.

Zarówno młodzież, jak i wychowawcy na zakończenie byli zadowoleni i już umówili się na następne pogadanki, tym razem dotyczące zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.

Tekst: dr Marek Kwiecień
Zdjęcia: Monika Sławek – Kozłowska