• Page contrast

W ramach działań skierowanych do młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy oferuje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach zawodowych, które umożliwiają nabycie nowych kwalifikacji lub ich uzupełnienie.

5 sierpnia 2022 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu zakończyło się szkolenie zawodowe operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z typami i budową stosowanych wózków jezdniowych. Ponadto zdobyli wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa oraz BHP, a także dowiedzieli się jak prawidłowo i bezpiecznie wymienić butlę gazową.

Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym. Następnie wszyscy beneficjenci, którzy uzyskali pozytywne wyniki, otrzymali wymagane uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego.

Młodzież dzięki uczestnictwu w szkoleniu zyskała dodatkowe kompetencje pożądane na rynku pracy. W dniu 25 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami szkolenia. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu pogratulował uczestnikom zdobytych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, życząc powodzenia w karierze zawodowej.

Tekst: Lilla Żuprańska
Zdjęcie: Joanna Jaśkiewicz