• Page contrast

Proces rekrutacji do Hufca Pracy 15-23 w Lesznie nadal trwa. Zgłaszają się kandydaci do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, a także uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia, chcący zostać uczestnikami leszczyńskiej jednostki.

Dnia 25 sierpnia 2022 roku Komendant Hufca Pracy 15-23 w Lesznie Pani Małgorzata Grygiel przeprowadziła rozmowy rekrutacyjne w firmie Ciesiółka Auto Group w Lesznie. Spotkanie odbyło się z pracownikiem firmy Panią Renatą Nowak oraz rodzicami i kandydatami do jednostki.

Pani Komendant podczas spotkania omówiła działalność Hufca Pracy 15-23 w Lesznie, przedstawiła ofertę kursów zawodowych i projektów organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Rodzice mogli liczyć na pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów rekrutacyjnych. Na spotkaniu omówiono także kwestię zatrudnienia u pracodawcy, gdzie uczestnik będzie realizował naukę zawodu.

Pani Komendant przedstawiła ofertę wsparcia doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Na zakończenie przyszli kandydaci do leszczyńskiego Hufca Pracy zadawali pytania, na które Pani Małgorzata Grygiel udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Tekst i zdjęcia: Anna Giera