• Page contrast

Współpraca z pracodawcami jest bardzo istotną częścią działalności Ochotniczych Hufców Pracy, ponieważ właśnie w miejscu pracy młody człowiek uczy się wybranego zawodu, nabywa odpowiednich kompetencji, by w przyszłości stać się pełnowartościowym pracownikiem i z powodzeniem odnaleźć na rynku pracy.

W dniu 23.08.2022 W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcami z powiatu toruńskiego, którzy mają pod opieką młodzież kształcącą się w różnych branżach. Takie inicjatywy pomagają zacieśniać współpracę, pokazują osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jaki zakres wsparcia mogą otrzymać od pracowników OHP zarówno wychowawców Ośrodka Szkolenia i Wychowania, jaki i rozwoju zawodowego, a także dają możliwość przedstawienia wszelkich korzyści dla pracodawców, jakie wynikają ze współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor CEiPM, przedstawiając całokształt działalności OHP, następnie specjalista ds. refundacji wyjaśnił całą procedurę uzyskania dofinansowania dla nieletnich pracowników, później specjalista ds. rozwoju zawodowego opowiedział o szkoleniach i kursach realizowanych przez OHP oraz usługach świadczonych przez pośredników pracy, które mocno łączą się z pozyskaniem miejsc pracy dla uczestników OHP i pracodawcami.

W czasie spotkania wywiązała się dyskusja na temat potrzeb pracodawców oraz kształcenia młodocianych w zawodach deficytowych, uwzględniając przy tym potrzeby rynku pracy. Zdaniem pracodawców z regionu coraz trudniej jest znaleźć pracowników do pracy w zawodach ginących np. piekarz.

W spotkaniu wzięła udział Wojewódzki Komendant Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Małgorzata Taranowicz, która podkreśliła, jak ważne są tego typu spotkania szczególnie z pracodawcami, podczas których można nie tylko wymienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą wymagającą szczególnego wsparcia na rynku pracy, ale również dowiedzieć się o aktualnej ofercie OHP.

spotkanie_z_pracodawcami_Torun_2.jpg

spotkanie_z_pracodawcami_Torun_3.jpg

spotkanie_z_pracodawcami_Torun_4.jpg