• Page contrast

Hufiec Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Krotoszynie kolejny raz zorganizowali akcję informacyjną dla mieszkańców miasta na temat statutowej działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Stoisko informacyjne ustawiono 24 sierpnia 2022 roku, w krotoszyńskim Parku miejskim, gdzie sporo młodzieży spędza wakacyjny czas. Zainteresowane osoby mogły dowiedzieć się, co oferują Ochotnicze Hufce Pracy. Pracownicy krotoszyńskiej jednostki informowali także, jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy Hufca Pracy w Krotoszynie, a także jakie sztandarowe imprezy kulturalno–oświatowe, rekreacyjno–sportowe są oferowane młodzieży. Informowano również o możliwości uczestnictwa w projektach europejskich, korzystania z zajęć świetlicowych, dodatkowej możliwości pomocy psychologa, a także konsultacji doradcy zawodowego i pomocy w praktycznej nauce zawodu. Broszury informacyjne cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Tekst i zdjęcia: Artur Gręda