• Page contrast

Koniec wakacji zbliża się już dużymi krokami, uczniowie niebawem rozpoczną naukę i powrócą do szkół. Hufiec Pracy w Turku dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, dlatego też kadra jednostki w dalszym ciągu prowadzi akcję promocyjną i rekrutacyjną.

W dniu 22 sierpnia 2022 roku odwiedzono takie zakłady pracy jak: Mechanika Pojazdowa T. Przygoński i G.Przygoński w Grąbkowie, Zakład Fryzjerski w Malanowie, oraz Zakład Elektromechaniki Pojazdowej T. Kapusta. Pracodawcom zostały przekazane ulotki informacyjne oraz prowadzone były rozmowy dotyczące przyjęcia uczniów na nowy rok szkolny.

Natomiast dnia 23 sierpnia 2022 roku, w siedzibie hufca odbyło się spotkanie z Panem Wojciechem Basińskim – Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Turku. Celem spotkania było zapoznanie z działalnością jednostki, wsparcia w zakresie rekrutacji oraz pozyskania nowych zakładów pracy. Po przedstawieniu problemów związanych z naborem ustalono, że na najbliższym zebraniu Zarządu Cechu zostanie przedstawiona oferta edukacyjno-zawodowa Hufca Pracy w Turku oraz forma współpracy.

Tekst: Ewa Jakubowska
Zdjęcia: Alina Miklas