• Page contrast

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chraplewie z wizytą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chraplewie w ramach akcji promocyjno–rekrutacyjnej odbył wizytę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Podczas rozmowy z Inspektorem Zespołu Rehabilitacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Panią Kariną Kliszewską, przedstawiono zakres usług oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, w tym działań podejmowanych przez jednostkę w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Spotkanie było również okazją do poinformowania o trwającej rekrutacji do Ośrodka Szkolenia i Wychowanie w Chraplewie oraz przekazania materiałów promocyjnych Ochotniczych Hufców Pracy, które mogą zostać rozpropagowane wśród klientów instytucji.

Kilka dni później pośrednik pracy prowadził akcję promocyjno–rekrutacyjną jednostki na placu przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu.
Jej celem było przybliżenie mieszkańcom działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz wsparcia młodzieży w wejściu na rynek pracy. Pośrednik pracy informował o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług oferowanych w Młodzieżowym Centrum Kariery.

25.08.2022 MCKCHRA

Tekst i zdjęcia: Grażyna Czarnywojtek