• Page contrast
Augustów: Szkolenie pt. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej

Absolwenci z augustowskiego Hufca Pracy wykorzystują wakacyjny czas na zdobycie nowych kwalifikacji. Rozpoczęli właśnie szkolenie na wózek jezdniowy. Od 16 sierpnia trwają zajęcia teoretyczne prowadzone przez doświadczonego wykładowcę. Kurs zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach.

Uczestnicy podczas zajęć poznają m.in. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i dozoru technicznego, budowę wózka jezdniowego, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed i po podjęciu pracy. Wszyscy chętnie angażują się w zajęcia, zdając sobie sprawę z tego, że zdobyte kwalifikacje, dadzą im większe możliwości na lokalnym rynku pracy. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Augustów: Szkolenie pt. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej Augustów: Szkolenie pt. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej

Autor tekstu i zdjęć: Urszula Rytwińska - pośrednik pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach