Najważniejsze jest dobro młodych ludzi – ich rozwój zawodowy i społeczny. To właśnie dla nich funkcjonuje OHP. Dlatego na bieżąco podejmowane są działania po to, by jak największa liczba osób dowiedziała się o korzyściach płynących z bycia uczestnikiem OHP i by młodzi ludzie zapisywali się do naszych jednostek.

Rekrutacja jest w szczytowym momencie, dlatego specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz wychowawca z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu wzięli udział w wideokonferencji, podczas której przedstawiono działania i usługi OHP świadczone na rzecz młodzieży. W spotkaniu wzięła udział grupa przedstawicieli 4 toruńskich Rodzinnych Domów Dziecka, a także koordynator rodzin zastępczych MOPR w Toruniu, przedstawicielka placówki opiekuńczo-wychowawczej „Insieme-Razem” w Toruniu prowadzonej przez Zakon Ojców Somaskich.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, zaproszeni goście zadawali wiele pytań, a także sami opowiadali o swoich podopiecznych. Po wypowiedziach można było wywnioskować, że takie spotkania mają wielką moc! Nie tylko bowiem pokazują korzyści płynące ze współpracy z OHP, ale także pomagają wymienić się doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć podjęcia współpracy, także w formie cyklicznych spotkań on-line i stacjonarnie.