• Page contrast

„Akcja Lato” rozpoczęła cykl spotkań z pracodawcami, którzy kontynuują lub chcą rozpocząć współpracę z OHP. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu przy wsparciu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu zorganizowało spotkanie mające na celu przedstawienie korzyści płynących ze współpracy z OHP.

Na spotkanie, które odbyło się 10 sierpnia 2022, zostali zaproszeni przedstawiciele firm z miasta Torunia z różnych branż, m.in.: fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik samochodowy i innych. Tematy które były poruszane, bardzo zainteresowały gości, a dotyczyły przede wszystkim kształcenia, pracy młodocianych, refundacji, szkoleń zawodowych i innych ważnych elementów pracy CEiPM i OSiW w Toruniu.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor CEiPM, która powitała przybyłych gości i przedstawiła najważniejsze cele do osiągnięcia na rzecz młodzieży – uczestników OHP przy aktywnej współpracy z firmami z naszego regionu. Następnie pracownicy realizujący wnioski o refundację przekazali najważniejsze informacje, niezbędne dla pracodawców. Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania zaprezentował korzyści płynące z realizacji wspólnych zamierzeń. W dalszej części głos zabrał pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Toruniu, omawiając działania przynoszące korzyści dla pracodawców, którzy zatrudniając młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu, zyskują rzetelnego, przyszłego pracownika dla swojej firmy.

Uwieńczeniem spotkania była dyskusja, podczas której pani Celina Wiśniewska, pracodawca Baru „OLIMPIA” s.c. z Torunia, współpracująca od 25 lat z OHP skierowała podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę z pracownikami Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. Nowoprzybyli goście wyrazili chęć nawiązania długofalowej współpracy z naszą jednostką. Była to okazja, by rozwiać wątpliwości pracodawców, którzy nie zatrudniali do tej pory Uczestników OHP, na temat refundacji, składanych wniosków, organizacji giełd i targów pracy, praktycznej nauki zawodu, formy pozaszkolnej, a także zaproszenia na przyszłe wydarzenia organizowane na rzecz młodzieży.

Pan Adam Pokojski – pracodawca oraz członek Zarządu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu podkreślił, że tego typu spotkania, których uczestnikami są zarówno pracodawcy współpracujący z OHP od wielu lat, a także tacy, którzy rozpoczną taką współpracę, są ważne, ponieważ dają kompleksową wiedzę na temat usług świadczonych przez OHP.

Takich spotkań na pewno nie zabraknie. Kolejne już zaplanowano na 23 sierpnia 2022 r.