• Page contrast

W 2022 roku przypada 40 rocznica powstania Solidarności Walczącej – polskiej antykomunistycznej organizacji podziemnej, założonej we Wrocławiu, w czerwcu 1982 roku przez Kornela Morawieckiego.

Uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy, realizując zadania wychowawcze, upamiętnili tenże jubileusz poprzez: wykonanie gazetki tematycznej, udział w prelekcji pogłębiającej wiedzę na temat istoty powstania i funkcjonowania SW oraz rozwiązanie testu wiedzy na temat Solidarności Walczącej. W planach jest jeszcze konkurs multimedialny ,,Bohaterowie Solidarności Walczącej’’ zaplanowany na wrzesień br.

- Prelekcja na temat Solidarności Walczącej była niezwykle ciekawa, dowiedziałem się naprawdę wielu nieznanych mi dotąd informacji, które tak naprawdę powinien znać każdy Polak – powiedział Piotr Kura – uczestnik kaliskiego hufca.

- Przyznam szczerze, że pytania w teście były dość trudne, mimo wcześniejszego przygotowania się do niego – stwierdziła uczestniczka Oliwia Lewicka.

Zrealizowane działania na pewno pogłębiły wiedzę uczestników na temat organizacji jaką była Solidarność Walcząca i umocniła ich w przekonaniu, że odzyskana suwerenność wymagała niezwykłej odwagi i poświęcenia, a pamięć o tym powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Tekst i Zdjęcia: Daria Wikarejczyk, Justyna Michalak