• Page contrast

Rekrutacja do kościańskiego hufca na rok 2022/2023 została rozpoczęta w kwietniu br. spotkaniem z pedagogami szkól z terenu Kościana i Powiatu kościańskiego. Hufiec Pracy jest w ciągłym kontakcie z dyrektorami szkół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z kościańskim CECH-em.

Działania rekrutacyjne są połączone z promocją jednostki. Kadra nawiązała kontakty telefoniczne z wydziałami Promocji i Rozwoju w celu przesłania informacji o naborze do hufca i plakatów promujących jednostkę. Baner promujący jest codziennie rozkładany przed siedzibą hufca i wręczane są przechodniom ulotki.

Rozmowy z rodzicami i dziećmi prowadzone są nieustannie w hufcowej świetlicy. Rodzicom przedstawiane są warunki jakie muszą spełniać ich pociechy, aby zostać uczestnikami hufca pracy, a w wyborze zawodu pomagają rozmowy z Pośrednikiem Pracy.

W rekrutację i promocję zaangażowano również Pracodawców. To im zostały przekazane plakaty i ulotki, które następnie zawiesili w swoich zakładach pracy. Za zgodą niektórych sklepów kościańskich na witrynach zostały zawieszone plakaty.

Promocja i rekrutacja trwa, wszystkie siły kadry skierowane są na to działanie.

Tekst i Zdjęcia: Beata Rau