• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu zakończyło realizację szkolenia zawodowego: „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” w Środzie Wielkopolskiej. Kurs realizowano od 14 do 29 lipca 2022 roku, udział wzięło w nim 6 pełnoletnich uczestników OHP.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu oraz pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Środzie Wielkopolskiej na bieżąco monitorowali przebieg szkolenia i frekwencje uczestników. Po 45 godzinach zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego, uzyskując pozytywny wynik. Aktualnie, oczekują oni na egzamin zewnętrzny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie – uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Techniczne.

Udział w szkoleniach umożliwił uczestnikom podniesienie kwalifikacji, tym samym zwiększając ich atrakcyjność na rynku pracy.

ZSZWHPWSW 2

Tekst: Agnieszka Przybysz
Zdjęcia: Prowadzący zajęcia