• Page contrast

Kadra wychowawcza Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie zorganizowała kolejną akcję promocyjną jednostki. Tym razem działania promocyjne zostały przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie. Wychowawca Pani Agnieszka Szulc przedstawiała materiały promocyjne i bogatą ofertę ośrodka II Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich. Wychowawca wyjaśnił, że Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie jest placówką szkolną przeznaczoną do realizacji edukacji szkolnej zarówno w Szkole Podstawowej – klas VII i VIII, jak i Szkole Branżowej I stopnia. Pani Agnieszka Szulc objaśniła, że niechanowska placówka zapewnia własne warsztaty szkoleniowe, ale także współpracujące z prywatnymi przedsiębiorcami. Zainteresowana młodzież może skorzystać z internatu, gdzie opiekuje się nią wykwalifikowana kadra wychowawców.

– Celem spotkania było promowanie ośrodka w obszarze Sądu Rejonowego obejmującego kilka okolicznych gmin, gdzie zamieszkuje młodzież, która z różnych przyczyn życiowych jest zagrożona niedostosowaniem społecznym. Tego typu akcje sprzyjają w pozyskaniu nowych uczestników, którzy mają możliwość ukończenia bądź uzupełnienia wykształcenia edycyjnego i pozyskania zawodu – mówi Pani Agnieszka Szulc – wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie.

Wychowawcy w tym roku odwiedzają również placówki szkolne oraz urzędy. Coroczna akcja promocyjno-informacyjna w Niechanowie nabiera tempa. Kadra wychowawcza niechanowskiej placówki tym razem udała się od wydziału edukacji Witkowskiego Magistratu oraz do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Najlepszą formą promocji jest nawiązywanie i utrzymywanie dobrego kontaktu z instytucjami – powiedział wychowawca Pan Dariusz Kwapich.

Kadra ośrodka przygotowała materiały promocyjne oraz informowała pracowników socjalnych, do kogo kierowana jest oferta niechanowskiego ośrodka. Wychowawcy zaprezentowali strukturę działania jednostki, informowali o całodobowej opiece wykwalifikowanej kadry, a także możliwości skorzystania z pełnego wyżywienie oraz zapewnieniu profesjonalnego stanowiska pracy do praktycznej nauki zawodu.

Oferta niechanowskiej placówki jest przede wszystkim szansą rozwoju dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym z różnych powodów, a głównym celem jest stworzenie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju i lepszy start w dorosłe życie – zapewniał wychowawca Pan Dariusz Kwapich.

Pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie podejmują także rozmowy z przyszłymi pracodawcami zewnętrznymi. Skutkuje to możliwością rozszerzenia oferty szkoleniowej dla przyszłych uczestników ośrodka. Pozyskano pracodawców w takich zawodach jak: elektryk, elektromechanik oraz fryzjer.

Jest to szansa, aby dać uczestnikom nowe możliwości. Każdy chętny uczeń klasy 7 czy 8 znajdzie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Niechanowie pomoc w nauce oraz zostanie odpowiednio poprowadzony zawodowo. Placówka, z dużym doświadczeniem, oferuje wsparcie na każdym etapie pozyskiwania wykształcenia w takich zawodach jak: kucharz, stolarz, mechanik samochodowy, elektryk, fryzjer, sprzedawca, elektromechanik i wiele innych.

Dzięki kadrze Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie młodzież ma możliwość nauczyć się zawodu i nabyć nowe kwalifikacje. Dodatkowe umiejętności zapewniają także bezpłatne szkolenia przygotowywane na miejscu.

Tekst: Agnieszka Szulc, Dariusz Kwapich, Katarzyna Starczewska
Zdjęcia: Agnieszka Szulc, Dariusz Kwapich, Katarzyna Starczewska