• Page contrast

Akcja rekrutacyjna do Hufca Pracy 15-42 we Wrześni nadal trwa. W związku z tym kadra oraz pracownicy pionu zawodowego angażują się w działania promocyjne. W okresie wakacyjnym starania w tym kierunku przybierają na intensywności.

Akcja rekrutacyjna w tym roku rozpoczęła się od kontaktów z pedagogami szkół podstawowych. Prowadzona była prezentacja form i kierunków kształcenia dostępnych w jednostce w zbliżającym się roku szkoleniowym 2022/2023. Oprócz nauki teoretycznej ważnym elementem jest kształcenie praktyczne w formie nauki zawodu, które odbywa się w około 80 zakładach pracy na terenie powiatu wrzesińskiego.

Kadra prowadzi również rozmowy z zakładami szkolącymi w celu pozyskania miejsc praktyk dla kandydatów. Wrzesińskich Hufiec Pracy oferuje kształcenie w profesjach takich jak: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz.

Warto dodać, że uczestnicy, którzy rozpoczną naukę w ramach OHP, będą mieli możliwość uczestnictwa w autorskich programach edukacyjnych, różnorodnych konkursach i zawodach sportowych oraz formach spędzania czasu wolnego.

Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki we wrzesińskim Hufcu, kadra zaprasza wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym do swojej siedziby. Młodemu człowiekowi zostaną udzielone szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej. Kadra jednostki pomaga w wyborze zawodu, poleca sprawdzone zakłady szkolące oraz służy pomocą w wypełnianiu dokumentów, niezbędnych przy przyjęciu do Hufca Pracy.

Tekst: Jerzy Kamiński
Zdjęcia: Alicja Kierzek