• Page contrast

W dniu 29 lipca 2022 roku zakończyło się szkolenie zawodowe pod nazwą „Operator koparko – ładowarki”, które trwało w Hufcu Pracy 15-24 w Wolsztynie od połowy tego miesiąca. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. W kursie udział wzięło 6 uczestników.

Kursanci z wielkim zaciekawieniem słuchali szkoleniowców i chętnie wykonywali powierzone im zadania podczas części praktycznej szkolenia. Zdobytą wiedzę już niedługo będą mogli wykorzystać podczas egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Uzyskane kwalifikacje zwiększą kompetencje zawodowe młodzieży i z pewnością pomogą jej w znalezieniu pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kadra wychowawcza życzy powodzenia na egzaminie!

PSZOKLWWHP 2PSZOKLWWHP 3

Tekst: Anna Kozłowska
Zdjęcia: Ryszard Trzebowski