• Page contrast

Pomimo wakacyjnego okresu w Ochotniczych Hufcach Pracy cały czas trwa akcja rekrutacyjno —  promocyjna. W związku z tym doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Śremie odwiedził Śremski Ośrodek Kultury.

Jednostka ta w okresie letnim organizuje wiele atrakcji i warsztatów skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Akcja promocyjna była więc doskonałą możliwością dotarcia do młodzieży ze środowiska lokalnego w celu przedstawienia oferty OHP na rok szkoleniowy 2022/2023. Doradca zawodowy przekazał materiały promujące śremską jednostkę oraz zachęcał do przystąpienia do OHP, a także do udziału w prowadzonej w Hufcu Pracy 15-44 w Śremie wakacyjnej „Akcji Lato”.

DPWMCKIHPWS 2

Tekst: Karolina Szewczyk
Zdjęcia: Paulina Tromska