• Page contrast

W dniu 25 lipca 2022 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu rozpoczęło się szkolenie zawodowe pod nazwą „Operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowej”.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, podczas których uczestnicy poznają typy stosowanych wózków jezdniowych, ich budowę oraz zasady i przepisy obowiązujące kierowcę podczas pracy z wózkiem. Nabędą także umiejętności praktyczne związane z obsługą i wykorzystaniem tej maszyny w praktyce. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia przystąpią do egzaminu zewnętrznego i po jego pozytywnym wyniku uzyskają kwalifikacje Urzędu Dozoru Technicznego.

Udział w szkoleniu oferowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu pozwoli młodzieży stać się bardziej atrakcyjnymi dla przyszłego pracodawcy, co z pewnością przyczyni się do znalezienia przez nich wymarzonej pracy.

Tekst: Lilla Żuprańska
Zdjęcie: Piotr Jaworski