• Page contrast

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy to najbardziej zasłużona placówka edukacyjna w regionie brodnickim w zakresie kształcenia zawodowego. Kształcenie ogólne odbywa się na poziomie Szkoły Branżowej I i II Stopnia, techników, szkół policealnych, kursów zawodowych i w wielu innych pokrewnych formach.

Każdego roku mury szkoły opuszcza kilkuset absolwentów w/w szkół.  CKZiU jest również pracodawcą dla dużej części uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia, w tym również 167 uczestników brodnickiego OHP.

Współpraca ze szkołą trwa już od prawie 30 lat, przy czym nabrała ona pozytywnego i wielowymiarowego znaczenia od objęcia dyrekcji przez Jacka Gniadkowskiego. 20 uczestników OHP  odbywa praktyki w CKZiU w formie nauki zawodu na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia. Najpopularniejsze zawody wybierane przez naszych uczestników  to: mechanik pojazdów samochodowych, operator – operator maszyn i urządzeń rolniczych, fryzjer, ślusarz. 

Współpraca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Hufca Pracy odbywa się na wielu płaszczyznach. Między innymi jest to: współorganizacja Targów Pracy, wspólne warsztaty zawodowe, np. ostatnio konkurs  fryzjerski, zawody sportowe i wiele innych. 

W mijającym roku szkolnym uczeń I klasy szkoły branżowej przy CKZiU , uczestnik 2-1 HP – Jakub Komorowski by laureatem wojewódzkiego etapu konkursu „Bezpieczny w pracy-2022” , w poziomie ogólnopolskim tego konkursu  zajął VI miejsce.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego również otrzymało wyróżnienie „Przyjaciela OHP 2022”, co było motywowane dobrymi relacjami pomiędzy CKZiU oraz Hufcem Pracy w Brodnicy oraz ciągłą, owocną współpracą.

Wspólnym celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Hufca Pracy w Brodnicy jest przede wszystkim dobro uczestników OHP oraz jak najlepsze przygotowanie ich pod kątem zawodowym, dlatego liczymy na dalsze lata współpracy.