• Page contrast

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu 14 lipca 2022 roku rozpoczęło realizację szkolenia zawodowego: „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 6 pełnoletnich uczestników OHP. Organizatorem kursu jest firma Centrum Doskonalenia Umiejętności z Jarocina. Program szkolenia obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. W pierwszej kolejności, dla prawidłowego zrealizowania celów kursu, uczestnikom przekazano pakiet materiałów szkoleniowych wraz z odzieżą ochronną.

Podczas zajęć teoretycznych, kursanci poznają m.in. przepisy BHP, budowę wózka jezdniowego, zasady bezpiecznej obsługi urządzenia w tym sposobu wymiany butli gazowej. Następnie, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć pozyskaną wiedzę pod kontrolą doświadczonego instruktora.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, natomiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego – uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkim kursantom życzymy powodzenia!

Tekst: Agnieszka Przybysz
Zdjęcia: Bogumiła Frąckowiak