• Page contrast

Sytuacja na Ukrainie nadal budzi obawy, a dla emigrantów - współczucie. Pomoc organizowana przez Hufiec Pracy w Koninie przybierała różne formy, m.in. do punktu zbiórki przekazano środki czystości i żywność, zorganizowano ognisko integracyjne i pieszy rajd uczestników Hufca i ukraińskich gości. Cztery razy natomiast przekazano rzeczy uszyte dla osób z tego kraju.

Podarunki przekazano bezpośrednio samym zainteresowanym jak i instytucjom, pod których opieką przebywają. 15 kompletów pościeli było prezentem przeznaczonym dla rodzin. 12 specjalnie zaprojektowanych i uszytych z myślą o najmłodszych plecakopoduszek okazało się świetnym pomysłem dla dzieci. Przekazane na ręce dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koninie, która gości osoby z Ukrainy, cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że uczestnicy Hufca Pracy w Koninie szyli kolejnych 5. Kolejnym pomysłem były maskotki - pieski nazwane „Ковдру” („Pocieszyciel”). Obdarowano nimi ukraińskie dzieci, które były na ognisku integracyjnym organizowanym przez koniński Hufiec. Ostatnio przekazano kolejne prezenty. Tym razem powędrowały one do dzieci z Ukrainy znajdujących się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. „Ковдру” przekazano na ręce dyrektor Ośrodka Pani Małgorzaty Rychlińskiej. Plecakopoduszki wręczyli najmłodszym osobiście komendant Hufca Pracy z Konina Pan Mirosław Jonas wraz instruktor praktycznej nauki zawodu Panią Bożeną Nowaczewską i reprezentantem uczestników Hufca Igorem Śrutowskim. Za każdym razem widać radość i wdzięczność obdarowanych, a w tym przypadku radość i uśmiech dzieci były najlepszym podziękowaniem.

Pomoc może przybierać wszelkie postacie. Hufiec Pracy w Koninie obdarowuje tym, czym może: organizacją spotkań i rajdów dla dzieci wraz z ich opiekunami, historiami opowiadanymi o życiu Konina i ich mieszkańców, a także rzeczami uszytymi przez uczniów HP. Zarówno pracownicy Hufca jak i jego uczestnicy są zgodni co do jednego, a o co tak pięknie w słowa ubrał Nicolas de Chamfort :

„Przyjemność dawania pamięta się dłużej niż przyjemność brania”

Tekst: Anna Nowakowska-Pytlak
Zdjęcia: Anna Nowakowska-Pytlak, Mirosław Jonas