• Page contrast

W Hufcu Pracy w Koninie intensyfikujemy działania związane z rekrutacją i promocją.

Po wizytach u dyrektorów szkół nadszedł czas na pracodawców. Pracownicy przeprowadzili cztery spotkania, zakładamy, że owocne, ponieważ pracodawcy są zadowoleni ze współpracy i deklarują ją na kolejny rok szkolny. Poznano wstępne plany dotyczące przyjęć nowych uczniów - szczególnie do klas pierwszych. W szkołach rekrutacja zakończyła się i młodzież ewentualnie przenosi dokumenty z jednej placówki do drugiej w przypadku nieutworzenia kierunku. Spotkania z pracodawcami dają możliwość naboru równolegle z dostarczeniem kompletu dokumentów do pracodawcy. Co najważniejsze już na tym etapie chętni uzyskują informacje i dokumenty związane z uczestnictwem w Hufcu Pracy w Koninie.

To przede wszystkim pewna oferta pracy dla kończących szkołę. Jest to też gwarancja wsparcia na każdym etapie edukacyjnym: pomoc doradców zawodowych, psychologów, wychowawców. Zyskuje się również możliwość rozwoju umiejętności w konkursach i turniejach, jak i pozyskiwanie nowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach. Współpracujemy z pracodawcami z Konina i okolic, ze szkołami i Akademią Nauk Stosowanych. Organizowane są spotkania integracyjne, projekty realizowane w ramach Funduszy Europejskich. W trakcie roku szkolnego dużo się dzieje, choć w wakacje także można skorzystać z oferty HP w ramach inicjatywy „Akcja lato”, czy wypoczynku dla młodzieży.

- Uczestnictwo w Hufcu to same korzyści -jak podsumowuje komendant HP Konin Mirosław Jonas.

Pracodawcy, którzy współpracują z Hufcem, zyskują wsparcie w zakresie kwestii wychowawczych młodzieży. To zawsze większa pewność, że ktoś zajmie się sprawami dotyczącymi zachowania, absencji, rozmów na trudne tematy, ale także i szkoleń podnoszących kompetencje młodych uczestników.

14.07.2022 HPKON

Tekst i Zdjęcia: Anna Nowakowska-Pytlak, Arleta Kujawa