• Page contrast

W ramach „Akcji Lato” Klub Absolwenta w 15-42 Hufcu Pracy we Wrześni oraz Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowały w dniu 7 i 8 lipca 2022 roku warsztaty dla tegorocznych absolwentów. Tematem warsztatów było „Podnoszenie wykształcenia ogólnego - oferty szkół średnich dla absolwentów Szkoły Branżowej”. Warsztaty skierowane były do absolwentów, którzy w 2022 roku ukończyli szkołę branżową i dalej pragną się kształcić. Klub Absolwenta szczególnie dopinguje tych absolwentów, którzy zmierzają do podwyższenia swojego wykształcenia ogólnego w szkołach średnich. Podczas warsztatów absolwenci zostali zapoznani z ofertą szkół na terenie Wrześni, Gniezna, Środy Wielkopolskiej oraz Poznania, w których dalej mogą kontynuować naukę w formie dziennej, wieczorowej oraz zaocznej. Zapoznali się z warunkami przyjęcia, potrzebnymi dokumentami oraz terminami zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, przy której funkcjonuje wrzesiński hufiec. Opiekun Klubu Absolwenta zapewnił, że będzie wspierał absolwentów w ich dalszej edukacji.

Sporządził: Jerzy Kamiński
Zdjęcia: Grażyna Kozanecka