• Page contrast

W dniu 05.07.2022 roku młodzież z 15-18 Hufca Pracy w Turku uczestniczyła w zajęciach dotyczących niesienia pierwszej pomocy, które zostały przeprowadzone przez ratownika medycznego, Pana Krzysztofa Kołatę. Pan ratownik zapoznał uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy. Polega ona na udzieleniu osobie będącej w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wsparcia na miarę swoich możliwości i umiejętności oraz zawiadomieniu służb ratunkowych. Podczas spotkania młodzież korzystając z fantomu miała możliwość przeprowadzenia ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED. Zapoznała się również z programem publicznego dostępu do defibrylacji.

W dniu 07.07.2022 roku podopieczni jednostki uczestniczyli w warsztatach szczudlarskich. Dzięki pomocy instruktorów mogli postawić pierwsze kroki na niskich szczudłach aluminiowych. Była to nauka nie tylko uważności czy przełamywania własnych lęków i ograniczeń, ale też pozytywne wzmocnienie, wzrost pewności siebie i niesamowita zabawa. Warsztaty te pozwoliły rozwijać u uczestników umiejętności motoryczne, ćwiczyć równowagę, poznać samego siebie. Zarówno zajęcia z pierwszej pomocy jak i warsztaty szczudlarskie cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży.

Tekst: Renata Buchelt
Zdjęcia: Ewa Jakubowska