• Page contrast

W ramach trwającej akcji rekrutacyjnej do Hufca Pracy 15-44 w Śremie pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery odbyły wizytę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Śremie. Celem wizyt była promocja jednostki oraz przedstawienie aktualnej oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Kadra MCK poinformowała o trwającej rekrutacji do Hufca Pracy a także o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Instytucje otrzymały materiały promocyjno-informacyjne.

Pracownice pionu rozwoju zawodowego podejmują na terenie powiatu śremskiego intensywne działania promocyjno-informacyjne, których celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, głównie przyszłych potencjalnych uczestników.

Tekst: Daria Małecka
Zdjęcia: Karolina Szewczyk, Grzegorz Pawlak