• Page contrast

W dniu 04.07.2022 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zespołu Wsparcia Uczestników OHP w roku szkoleniowym 2021/2022. Zespół w składzie Izabela Lupa – Ćwirko – kierownik warsztatów, Anna Budna - Opałka – doradca zawodowy, Małgorzata Bonata – pośrednik pracy, Janina Trybulska – wychowawca i Magdalena Konys – pedagog, podczas trwania posiedzenia omówił następujące kwestie związane z:
- losami tegorocznych absolwentów,
- stanem rekrutacji na nowy rok szkoleniowy,
- opracowaniem zakresu zajęć doradcy zawodowego i pośrednika pracy na nowy rok szkoleniowy 2022/2023,
- omówiono również pozyskanie nowych miejsc praktycznych przez pośrednika pracy i gwarancji zatrudnienia dla tegorocznych absolwentów.

Na zakończenie członkowie Zespołu podziękowali za współpracę w minionym roku szkoleniowym i życzyli sobie owocnej pracy na kolejne lata.

Tekst i Zdjęcia: Magdalena Konys