• Page contrast
Białystok: Na kursie zawodowym

Kursy zawodowe realizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, mają pomóc młodym ludziom nabyć oraz rozszerzyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie przyczynić się do znalezienia zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców specjalista ds. rozwoju zawodowego zorganizował kurs „Spawacz MAG-135”. Zawód spawacza jest jednym z najbardziej poszukiwanych nie tylko w województwie podlaskim ale w całej Polsce.

W kursie zorganizowanym przez białostocki CEiPM udział bierze 8 uczestników Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Program kursu obejmuje 145 godzin, w tym 25 godzin teoretycznych i 120 praktycznych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania nowego zawodu. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy ćwiczą m.in. dobieranie parametrów spawania metodą MAG-135, czy napawanie w pozycji PA.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, a już 14 lipca będzie miała okazję sprawdzić swoją wiedzę podczas egzaminu. Po pozytywnym zdaniu uczestnicy otrzymają Książeczkę Spawacza i Certyfikat wydany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Białystok: Na kursie zawodowym "Spawacz metodą MAG-135" Białystok: Na kursie zawodowym "Spawacz metodą MAG-135" Białystok: Na kursie zawodowym "Spawacz metodą MAG-135"

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Chomicka – specjalista ds. rozwoju zawodowego – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku