• Page contrast

W Hufcu Pracy 15-5 w Ostrzeszowie nadal trwa zbiórka plastikowych nakrętek, z których dochód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Moniki Grzesiak – absolwentki ostrzeszowskiej jednostki.

W zbiórkę nakrętek szczególnie zaangażowała się Rada Młodzieży z Hufca Pracy w Ostrzeszowie, a także Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie. Bardzo dużym zaangażowaniem w zbiórkę nakrętek i pomoc Monice wykazał się również Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie pod opieką Pana Włodzimierza Piekarczyka, który rozpowszechnił akcję w placówce.

W dniu 1 lipca 2022 roku odbyło się przekazanie dotychczas zebranych środków Monice i jej rodzinie. W spotkaniu udział wzięli Komendant Hufca Pracy w Ostrzeszowie, Pani Małgorzata Wardęga oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, Pan Ziemisław Szmaj.

- Monika cały czas potrzebuje wsparcia w leczeniu i rehabilitacji, dlatego zbiórka nakrętek w naszym Hufcu Pracy nadal trwa – mówi Pani Małgorzata Wardęga, Komendant ostrzeszowskiego Hufca Pracy.

- Chcemy nadal współpracować i zbierać nakrętki, by pomóc Monice wrócić do zdrowia. Cieszymy się, że akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem przez całą społeczność szkolną – powiedział Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, Pan Ziemisław Szmaj.

ZNDMWHPWO 2

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel