• Page contrast

Czerwiec kojarzony jest w dużej mierze z organizacją licznych imprez sportowo–rekreacyjnych oraz przedsięwzięć kulturalno–oświatowych, organizowanych przez jednostki opiekuńczowychowawcze. W Hufcu Pracy 15-42 we Wrześni podsumowano działania młodzież w ramach wolontariatu oraz współpracy z wrzesińskim Domem Pomocy Społecznej.

Wraz z zakończeniem roku szkoleniowego 2021/2022 szereg cyklicznych wyjść do Domu Pomocy Społecznej na ten rok szkolny dobiegł końca. Wolontariusze wrzesińskiego Hufca Pracy świetnie wywiązali się z zaplanowanych oraz powierzonych im zadań, a w dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się ostatnia wizyta w tym miejscu w ramach bezinteresownych działań.

Młodzież podsumowała dotychczasowe działania i planowała kolejne na nadchodzący rok szkoleniowy 2022/2023. Wolontariusze z Hufca Pracy 15-42 we Wrześni deklarowali chęć niesienia bezinteresownej pomocy w dalszym ciągu.

Warto przypomnieć, że wrzesiński wolontariat to wiele osób, które współpracowały przy powstawaniu takich inicjatyw - to również niesamowite dziewczyny z branży fryzjerskiej przynależące do wrzesińskiego hufca, które umilały czas żeńskiej części podopiecznych wrzesińskiego Domu Pomocy Społecznej, jak również młodzież, która przez cały rok szkoleniowy była zaangażowana w wolontariat związany z Fundacją Centaurus.

Tekst: Dariusz Bibel
Zdjęcie: Grażyna Kozanecka