• Page contrast
Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022”

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kolnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego ostatni raz w swoich murach zakończyła rok szkolny 2021/2022 i od 01.09.2022r. przestaje istnieć. Po uroczystym apelu i spotkaniach z wychowawcami klas, kadra Hufca Pracy w Kolnie zorganizowała imprezę kulturalno-oświatową, aby powspominać działalność i spędzić wspólnie czas. Na początku rozmawiano o tym, jakie OHP stworzyło możliwości. Pozwoliło otworzyć się na świat, uczyło kreatywności, operatywności i innych cech potrzebnych w życiu. Po chwilach wzruszeń wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Odbyła się też część artystyczna. Śpiewano znane i lubiane piosenki.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 miała również miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie. Odświętnie ubrani uczniowie zgromadzili się na sali, aby uroczyście pożegnać się ze szkołą. Ci, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen i frekwencję oraz wykazali się aktywnością w innych dziedzinach, odebrali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody książkowe z rąk Dyrekcji szkoły. Swoją obecnością zaszczyciły imprezę Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Beata Matyskiel oraz Doradca EURES z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Agnieszka Kruszewska.

Po oficjalnej części uroczystości odbyły się spotkania w klasach, gdzie młodzież odebrała świadectwa – wyniki swojej całorocznej pracy. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie pożegnalne do hufca, gdzie przy poczęstunku wspominali lata spędzone w OHP. Nie zabrakło śmiechu, ale także wielu pozytywnych emocji. Ten dzień był szczególny dla absolwentów III klasy Branżowej Szkoły. Opuścili oni szkolne mury, wkraczając w dorosłość. Komendant oraz wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie z ogromnym wzruszeniem podziękowali młodzieży za lata współpracy, a także wyrazili wdzięczność dla ich aktywności na rzecz współtworzenia cudownej hufcowej atmosfery.

Wszystkim wychowankom życzymy udanych wakacji, a absolwentom powodzenia w dalszym życiu.

Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022” Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022” Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022” Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022” Kolno: „Zakończenie roku szkolnego 2021/2022”

Autorzy tekstu: Agnieszka Duda, Tomasz Nagórski – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie
Autor zdjęć: Agnieszka Duda, Tomasz Nagórski, Milena Samul – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie, uczestnicy Hufca