• Page contrast
Kolno: Zakończenie programu „To, co w życiu ważne”

Współczesna młodzież żyje w szybkim tempie oraz stawianych ma wiele wymagań. Czy w bieganinie współczesnego świata jest czas na to, aby młody człowiek mógł zastanowić się do czego dąży? Czego właściwie pragnie? Co jest dla niego ważne? Te pytania były inspiracją do powstania wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego pt. „To, co w życiu ważne”, który z końcem roku szkolnego dobiegł końca.

Program obejmował 20 godzin spotkań i wzięło w nim udział 50 uczestników kolneńskiego hufca, uczniów I, II i III klasy Szkoły Branżowej. Młodzież chętnie uczestniczyła w działaniach i aktywnie wykonywała wszystkie powierzone im zadania. We wszystkich grupach wychowawczych największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia takie jak: „Koło Życia”, „Wiem, dlaczego to robisz”, „Wiem, czym się kierujesz” oraz „Budowanie własnej piramidy wartości”. Młodzi ludzie z ciekawością obejrzeli też film pt. „Nietykalni”. Spotkaniom towarzyszyło mnóstwo wartościowych rozmów i refleksji.

Zajęcia prowadzone przez wychowawców pozwoliły młodzieży lepiej zrozumieć hierarchię wartości w życiu społecznym, rodzinnym, w kontaktach międzyludzkich oraz w pracy zawodowej. Stworzono możliwości wyciszenia się, przemyślenia wielu kwestii, zastanowienia się nad własnym postępowaniem, dokonania wyboru drogi życiowej. Starano się też wdrożyć młodzież w nabycie większej świadomości w kierunku unikania ryzykownych zachowań. Młodzież stała się bardziej dojrzała i doświadczona – pogłębiła wiedzę o swoich potrzebach, dążeniach i pragnieniach.
Podczas spotkań nawiązano do pięknych przykładów z historii Polski i literatury. Wyeksponowano wartości, jakie przekazali: św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, W. Szymborska, Cz. Miłosz, Żołnierze Wyklęci.
Uczestnicy zrozumieli czym jest: moralność, etyka, empatia, asertywność, altruizm oraz kreatywność. Te wartości uznali za dominujące we współczesnym świecie. Całemu programowi przyświecał cel: „Wiem, do czego dążę w przyszłości.”

Kolno: Zakończenie programu „To, co w życiu ważne” Kolno: Zakończenie programu „To, co w życiu ważne”  Kolno: Zakończenie programu „To, co w życiu ważne” Kolno: Zakończenie programu „To, co w życiu ważne”

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie
Autorzy zdjęć: Agnieszka Duda, Tomasz Nagórski – wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie