• Page contrast

„Solidarność Walcząca” to polska, antykomunistyczna organizacja podziemna, którą w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu założył Kornel Morawiecki. Aby przybliżyć młodzieży historię Solidarności Walczącej kadra wychowawcza Hufca Pracy 15-5 w Ostrzeszowie przygotowała prezentację multimedialną, która została udostępniona uczestnikom.

Ze slajdów młodzież dowiedziała się najważniejszych faktów dotyczących organizacji Solidarności Walczącej. Uczestnicy poznali główny cel powstania tej instytucji – chęć całkowitego odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce suwerenności.

Działalność podziemna Solidarności Walczącej to propagowanie idei wolności, zwalczanie propagandy komunistycznej oraz przywrócenie prawdziwych informacji historycznych. Udział młodych ludzi w obchodach 40-lecia Solidarności Walczącej ma na celu kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych oraz formowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, a także upowszechnianie wiedzy związanej z historią naszego kraju oraz losów polskich bohaterów.

Tekst: Daria Blewąska
Zdjęcie: Daria Blewąska