• Page contrast

Zakończył się rok szkoleniowy 2021/2022. Dla kadry Hufca Pracy 15-3 w Koninie rozpoczął się okres intensywnych działań promocyjno-informacyjnych. Kadra jednostki odbywa spotkania z dyrektorami placówek. Poza tym wzmaga się kontakt z pracodawcami, którzy mają zawarte porozumienia z Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu. Pracownicy konińskiego Hufca Pracy aktywnie poszukują też na rynku pracy nowych firm, które chciałby podjąć taką współpracę.

Każde takie spotkanie wnosi coś nowego. Dyrektorzy zadają ciekawe pytania, wykazują zainteresowanie działalnością konińskiego Hufca Pracy. W ramach uczestnictwa w OHP pokazuje się młodzieży, dlaczego edukacja jest taka ważna i umożliwia się im połączenie nauki i pracy w zawodzie. Działania kadry wychowawczej mają na celu wesprzeć ich rozwój, ale też i wzmacniać ich motywację do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Te aspekty doceniają dyrektorzy placówek, stąd też widać chęć współdziałania z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Tekst: Anna Nowakowska-Pytlak
Zdjęcia: pracownicy sekretariatów szkół