• Page contrast

Wychowawcy z Hufca Pracy 15-45 w Poznaniu starają się przekazywać młodzieży wiedzę historyczną oraz kształtować w młodym pokoleniu wartości patriotyczne. Czerwiec jest dobrym czasem, aby przekazać uczestnikom ważne wydarzenia z dziejów miasta Poznania i Ojczyzny.

W dniu 28 czerwca wychowawcy zaprosili do poznańskiego Hufca Pracy młodzież, aby wspólnie uczcić 66. rocznicę Poznańskiego Czerwca’56, który był spontanicznym zrywem robotniczym. Do strajku przyłączyli się mieszkańcy miasta, domagając się poszanowania godności ludzkiej i prawa do zwyczajnego, pozbawionego strachu życia.

 
Z czasem, poznański zryw stał się inspiracją do kolejnych i to nie tylko w granicach kraju, ale w Europie i na całym świecie, wszędzie tam, gdzie ludzie byli dyskryminowani. W swoich działaniach kadra jednostki starała się wzbudzić w młodych ludziach dumę z bohaterskiego zrywu Wielkopolan.

Po tym historycznym wprowadzeniu wszyscy udali się z kwiatami i zniczami pod pomnik Poznańskiego Czerwca 56` mieszczący się w pobliżu bramy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego.

Spotkanie z młodzieżą w poznańskim Hufcu Pracy, w dzień upamiętniający to ważne wydarzenie z najnowszych dziejów Polski, bez wątpienia jest dobrem edukacyjno-wychowawczym, kształtującym w młodych ludziach pozytywne wartości społeczno-kulturowe, które z pewnością posłużą im w dalszym życiu, w tym również zawodowym.

Tekst: Marek Kwiecień
Zdjęcie: Katarzyna Rybarczyk