• Page contrast

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zakładem Karnym w Wierzchowie i programu „Nowy Start”, w dniu 21 czerwca 2022 roku odbyły się zajęcia warsztatowe z grupą osadzonych, którzy niedługo ponownie wkroczą na rynek pracy.

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile prowadzili zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące między innymi: dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy, rodzajów umów oraz zapotrzebowania pracowników w poszczególnych branżach.

Poza częścią wykładową uczestnicy warsztatów mieli okazję zadawać pytania związane z zatrudnieniem, podnoszeniem kwalifikacji, założeniem własnej działalności oraz stworzyć własne CV, wypełnić testy zainteresowań zawodowych i osobowości.

Udział w zajęciach pomógł osobom osadzonym przygotować się do ponownego wejścia i funkcjonowania na rynku pracy oraz wzmocnił poczucie ich wartości.

Tekst: Małgorzata Bonata