• Page contrast
Łomża: Wakacje już czuć na strzelnicy Forty Piątnica

Rada Pedagogiczna Branżowej Szkoły I stopnia zwanej „Staszicówką” w Łomży podsumowała naukę uczniów klas pierwszych i drugich i promowała ich do kolejnej wyższej klasy. Natomiast w klasach trzecich, zgodnie z przepisami Prawa Oświaty, sprawdzono zaświadczenia informujące o przystąpieniu do egzaminów czeladniczych i kwalifikacyjnych, klasyfikowano z przedmiotów obowiązujących w szkole, z kursów zawodowych oraz nauki zawodu i zatwierdzono do grona absolwentów Branżówki. Po posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczniowie – uczestnicy OHP czuli już wakacje, ale jeszcze uczestniczyli w zajęciach relaksacyjnych, przygotowanych przez wychowawców Hufca Pracy w Łomży.

Zajęcia strzeleckie zorganizowane przez wychowawcę Hufca Pracy w Łomży Augusta Mrozowicza były połączone z ogniskiem na strzelnicy Forty Piątnica i okazały się dobrym pomysłem na spędzenie czasu wolnego. Uczestnicy strzelali z broni krótkiej oraz długiej z celownikiem laserowym M4. Nad przebiegiem strzelań czuwał instruktor Paweł Zalewski oraz wychowawca klasy. Przy rozpalonym ognisku i pieczonych kiełbaskach były rozmowy o planach absolwentów, wyjazdach turystycznych, o podejściu do uzyskania prawa jazdy i o urlopach wypoczynkowych. Poruszone zostały tematy o bezpiecznym podróżowaniu i korzystaniu z atrakcji nad wodą, w górach, czy też wśród rówieśników w domu.

Łomża: Wakacje już czuć na strzelnicy Forty Piątnica Łomża: Wakacje już czuć na strzelnicy Forty Piątnica Łomża: Wakacje już czuć na strzelnicy Forty Piątnica Łomża: Wakacje już czuć na strzelnicy Forty Piątnica

Autor tekstu: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: G. Filipkowski – wychowawca klasy