• Page contrast
Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość”

erasmusplus logo

Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079359 w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020 w którym uczestniczyli młodzi mechanicy pojazdów samochodowych Szkół Branżowych w Łomży i Jedwabnem odbyło się 24 czerwca w Hufcu Pracy w Łomży. Głównym celem projektu było m.in. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych na poziomie europejskim z certyfikatem organizacji przyjmującej oraz Europass-Moblility połączonej z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec, m.in. Berlina, Drezna oraz Lipska.

W trakcie spotkania młodzież podzieliła się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i kompetencjami zdobytymi podczas pobytu w Lipsku. Następnie przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie przedstawili swoim kolegom oraz Dyrekcji Szkół swoje wspomnienia z odbywanego stażu, dzieląc się zdjęciami z warsztatów podczas których konstruowali pojazd mechaniczny oraz wycieczek do Berlina, Drezna i Lipska.

Spotkanie podsumowujące projekt było również okazją do wręczenia certyfikatów z odbytego kursu języka niemieckiego oraz drobnych upominków.

Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość” Łomża: Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość”

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk – komendant Hufca Pracy w Łomży
Zdjęć: Marzena Pachucka – wychowawca Hufca Pracy w Łomży